Tư vấn các giải pháp hiệu năng cao

Tối ưu hóa năng lượng & chi phí: Các công cụ tối ưu hóa đa mục tiêu để phân tích lợi ích chi phí tiên tiến. Báo cáo phân tích mức độ rủi ro trong đầu ra mô phỏng dựa trên sự không chính xác trong các đầu vào cụ thể. Phân tích độ nhạy báo cáo về các biến thiết kế có tác động lớn nhất / nhỏ đến kết quả mô phỏng chính của công trình. Thường được thực hiện như một bước sơ bộ, phân tích độ nhạy có thể được sử dụng để giúp xác định bất kỳ biến thiết kế ít quan trọng nào để chúng có thể được loại bỏ khỏi phân tích tối ưu hóa.

Green BIM: Mô hình thông tin công trình xanh (BIM) là ứng dụng của BIM để cung cấp dữ liệu để đánh giá hiệu suất năng lượng và đánh giá bền vững. Green BIM cũng bao gồm ứng dụng Mô hình hóa năng lượng xây dựng và liên quan đến tối ưu hóa năng lượng để cải thiện hiệu quả năng lượng của tòa nhà cùng với các hoạt động thiết kế và xây dựng bền vững trong suốt vòng đời của nó.

Nghiệm thu – chạy thử là hoạt động chuyên nghiệp đảm bảo các tòa nhà được đưa vào vận hành đúng theo Yêu cầu Dự án của Chủ đầu tư (OPR). Các tòa nhà được nghiệm thu đúng cách thường có ít sai số khi vận hành hơn, có xu hướng tiết kiệm năng lượng hơn và có chi phí vận hành và bảo trì thấp hơn.

Đánh giá sau vận hành: (POE) của các tòa nhà là cực kỳ cần thiết để đảm bảo rằng hiệu suất xây dựng của chính phủ và các tòa nhà công cộng và các cơ sở được duy trì. POE của các tòa nhà có tầm quan trọng cao nhất trong việc đánh giá hiệu suất của tòa nhà, vì nó bao gồm kỹ thuật được sử dụng để đánh giá xem một tòa nhà có đáp ứng yêu cầu của người dùng không.