Tư vấn chứng nhận CTX

Tại sao lại là “Công trình Xanh”?

Có nhiều lý do để giải thích tại sao chúng tôi lại đề xuất thiết kế công trình xanh. Lý do đầu tiên và hiển nhiên nhất là trách nhiệm của chúng tôi trong việc bảo vệ môi trường vì lợi ích của chính mình và thậm chí là cho các thế hệ tương lai. Tuy nhiên, cũng có những lợi ích hữu hình trong thời gian trước mắt và ngắn hạn cho các nhà phát triển và chủ sở hữu tòa nhà. Điều quan trọng cần lưu ý là, chi phí phụ cho một công trình xanh nhỏ hơn so với những gì thường được thấy (nghiên cứu ở nước ngoài cho thấy 0-12,5%, trong đó 12,5% là một tòa nhà không carbon) và một vài công trình xanh đầu tiên ở Việt Nam đang cho thấy rằng chi phí của Công trình xanh đang tiếp nối những xu hướng này ở nước ngoài. Lợi ích của Công trình Xanh bao gồm:

Năng lượng tiêu thụ ít hơn 25-30% so với một tòa nhà tiêu chuẩn tương đương

  • Giảm độ tiêu thụ nước
  • Giảm thiểu chất thải và khí thải
  • Quản lý và bảo trì tốt hơn
  • Tiết kiệm những chi phí hoạt động liên tục
  • Chức năng của trí tuệ và bộ nhớ cao hơn 10-25% khi họ có thể tiếp cận những khung cảnh bên ngoài
  • Học sinh đạt được điểm thi cao hơn 5-14% khi được tiếp cận với ánh sáng tự nhiên
  • Năng suất làm việc của nhân viên tăng 11% khi có đầy đủ hệ thống thông gió
  • Tỷ lệ cho thuê, lợi nhuận cho thuê và giá bán lại luôn cao hơn so với các tòa nhà cổ tiêu chuẩn

Vì vậy, ngay từ góc độ tiền tệ, Công trình Xanh đã được chứng minh là có lợi nhuận hợp lý về đầu tư, để tiết kiệm trong dài hạn chi phí hoạt động và cũng như cung cấp cho các nhà phát triển và chủ sở hữu tòa nhà một khía cạnh đáng kể trong thị trường cạnh tranh này.