Tư vấn mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình

VILANDCO cung cấp những dịch vụ Tư vấn mô phỏng sau:

Tư vấn mô phỏng năng lượng (BEM): mô phỏng để dự báo một tòa nhà sẽ tiêu thụ bao nhiêu năng lượng sử dụng phần mềm chuyên dụng. Phép chiếu này có thể được so sánh với mô phỏng của một tòa nhà tương tự mà không có bất kỳ tính năng tiết kiệm năng lượng nào, được gọi là mô hình cơ sở. Điều này mang lại lợi ích thực sự trong việc tiết kiệm năng lượng và chúng tôi là một trong số ít các chuyên gia tại Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ này.

Tư vấn mô phỏng chiếu sáng tự nhiên: Tính toán các tín chỉ chiếu sáng cho các chương trình chứng nhận LEED, BREEAM và Green Star. Tạo các lô đường viền chất lượng cao để minh họa ánh sáng ban ngày và độ chói trong từng khu vực, chặn hoặc cắt xuyên qua toàn bộ tòa nhà. Tóm tắt dữ liệu hiệu suất ánh sáng ban ngày có thể được hiển thị trong các báo cáo dạng bảng. Mô phỏng ánh sáng ban ngày đa vùng chính xác bao gồm truyền ánh sáng qua các cửa sổ bên ngoài và bên trong và phản chiếu từ tất cả các bề mặt.

Tư vấn mô phỏng thông gió tự nhiên và tiện nghi nhiệt (CFD): mô phỏng tác động của gió lên các tòa nhà và thông gió tự nhiên thông qua mô phỏng CFD. Điều này có thể được sử dụng để phân tích tác động của các tòa nhà xung quanh hoặc địa hình đối với gió thịnh hành hoặc phân tích và cải thiện hiệu quả của các chiến lược thông gió.

Mophong-2
Mophong-5
Mophong-1
Mophong-3
Mophong-4