Khu phức hợp SNS Starlake

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH SNS VINA
  • Công ty tư vấn thiết kế: JungLim Architecture
  • Vị trí: Hà Nội, Việt Nam
  • Diện tích sàn: 139,664 m2

D1CC1 (Tích hợp: Văn phòng, Retail & Khách sạn): 68.429 m2
D1CC3 (Tích hợp: Văn phòng, Retail & Khách sạn): 71.235 m2

  • Hệ thống chứng nhận: LEED v4 BD+C
  • Thời gian thực hiện: 2022 – đang xây dựng
  • Phạm vi công việc. Chứng nhận công trình xanh LEED
Show-0716_korea_h
Starlake-city-hanoi_20174251433392