Nhà máy Bluescope Factory – Tòa nhà văn phòng và nhà ăn

  • Chủ đầu tư: BLUESCOPES
  • Công ty thiết kế: Công ty CP Kỹ thuật VN TND
  • Vị trí: Phú Mỹ, Bà Rịa, Việt Nam
  • Diện tích sàn: 1600 m2
  • Hệ thống chứng nhận: LEED v4 O&M – Gold
  • Thời gian xây dựng: 2017 – Đã hoàn thành
  • Phạm vi chứng nhận: Chứng nhận công trình xanh – LEED

Các tiêu chí xanh tiêu biểu của dự án:

Tính khả thi trong việc nâng cao hiệu suất năng lượng, giảm tiêu thụ nước và xả thải, tối ưu hóa việc vận hành bền vững của những cơ sở thiết bị hiện có.

Blue Cer
Bluescope
Bluescope2