Ga Cáp Treo Hòn Thơm

Vị trí: Kiên Giang, Việt Nam

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Dịch vụ mô phỏng năng lượng

Diện tích sàn: Tầng 2 nhà ga đi với diện tích 4551m2

212801-vlc- Nha Ga Cap Treo3
212801-vlc- Nha Ga Cap Treo2
212801-vlc- Nha Ga Cap Treo
212801-vlc- Nha Ga Cap Treo8
212801-vlc- Nha Ga Cap Treo10