Trường liên cấp GIS Hải Phòng

Chủ đầu tư:Trường Gate Way

Năm xây dựng: Bắt đầu 2018 dự kiến hoàn thành 2020

Vị trí: Khu Anh Dũng II, Hải Phòng, Việt Nam

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Tư vấn công trình xanh / Chứng nhận EDGE

Loại hình công trình : Trường học

Tổng diện tích sàn:

  • Tòa A, Trường học 3319 m2
  • Tòa B, Trường học 4355 m2
  • Tòa C, Trường học 3248 m2
  • Tòa D, Nhà đă năng 4628 m2

Trường bao gồm 4 tòa nhà từ mẫu giáo đến trường trung học, khu hoạt động ngoại khóa, thể thao và bể bơi trong nhà

Các tiêu chí xanh tiêu biết của dự án

  • Đối với nhà A Tiết kiệm năng lượng lên đến 45% so với mức cơ sở, tiết kiệm nước 22%, Giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu 37%
  • Đối với nhà B Tiết kiệm năng lượng lên đến 41% so với mức cơ sở, tiết kiệm nước 22%, Giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu 34%
  • Đối với nhà C Tiết kiệm năng lượng lên đến 41% so với mức cơ sở, tiết kiệm nước 20%, Giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu 34%
  • Đối với nhà D Tiết kiệm năng lượng lên đến 22% so với mức cơ sở, tiết kiệm nước 23%, Giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu 51%
Gis1
Gis2
Gis3
Gis4
Gis5
Gis6