Nhà xưởng Wistron

Khu công nghiệp Đồng Văn III Hà Nam

Năm xây dựng: Bắt đầu 2020

Vị trí: Hà Nam, Việt Nam

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Tư vấn Công trình xanh/Chứng nhận LEED (Mục tiêu bạc)

Loại hình công trình : Nhà xưởng

Tổng diện tích sàn :  125 758 m²

Z2314975683787_5f3d0213425542e4d8613cf1b1f3a247
Z2314975667603_2b2ac5fe290077ba1c68381fd824f3c2