Nhà máy Bluescope Factory, Tòa nhà văn phòng và nhà ăn

Năm xây dựng: Công trình có sẵn

Vị trí: Phú Mỹ, Bà Rịa, Việt Nam

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Chứng nhận LEED v4 Tòa nhà hiện tại (Mục tiêu vàng)

Loại hình công trình : Văn Phòng

Tổng diện tích sàn: 1600 m2

Các tiêu chí xanh tiêu biểu của dự án:

Tính khả thi trong việc nâng cao hiệu suất năng lượng, giảm tiêu thụ nước và xả thải, tối ưu hóa việc vận hành bền vững của những cơ sở thiết bị hiện có.

Bluescope
Bluescope2