Nhà máy Paiho

Năm xây dựng: Hoàn thành 2018

Vị trí: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Tư vấn công trình xanh / Chứng nhận LEEDv4 và vận hành mục tiêu chứng nhận Vàng

Loại hình công trình : Nhà máy

Tổng diện tích sàn:  24441 m2

Nhà máy Paiho theo đuổi chứng nhận LEED cho 3 xưởng : Xưởng se sợi, xưởng dệt, xưởng nhuộm

Các tiêu chí xanh tiêu biểu của dự án:

  • Tối ưu lớp vỏ
  • Sử dụng 100% đèn nội thất là đèn LED
Paiho-1
Paiho-2
Default
Paiho-4