NorthStar

Năm xây dựng: Bắt đầu 2018 dự kiến hoàn thành 2020

Vị trí: Hà Nội, Việt Nam

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Tư vấn công trình xanh / Chứng nhận LEED CS v4

Loại hình công trình: Văn phòng

Diện tích mặt bằng: 21010m2

Tính tiện nghi:

  • Hiệu suất kính cao
  • Nằm trong khu vực có liên kết tốt với các tuyến buýt và tàu điện mới
Northstar2
Northstar3
Northstar