Tòa nhà 89-91 Phan Kế Bính

Địa điểm: 89-91 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xây dựng: 2021

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Tư vấn Công trình xanh theo Chứng nhận EDGE (Hạng Nâng cao)

Loại hình công trình : Trụ sở – Văn phòng

Tổng diện tích sàn : 550 m²

Edge 4
Edge 3
Edge 5
Edge 6