Trung tâm nghiên cứu, đào tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng xanh tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Trường cao đằng xây dựng công trình đô thị

Năm xây dựng: Bắt đầu từ năm 2018

Vị trí: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Phạm vi công việc: Hướng tới đạt chứng nhận EDGE và LOTUS, làm Nghiên cứu khả thi sơ bộ

Loại hình: Trường học, văn phòng, trung tâm nghiên cứu

Diện tích khu đất: 2.580,09m2

Diện tích xây dựng: 903,2m2 – 5 tầng

Tổng diện tích sàn: 3.875m2 .

Yên Thường 3
Yên Thường 1
Yên Thường 4