Trường liên cấp GIS Hải Phòng (Nhà D)

Chủ đầu tư: Trường Gate Way

Năm xây dựng: Bắt đầu 2018

Vị trí: Khu Anh Dũng II, Hải Phòng, Việt Nam

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Tư vấn công trình xanh / Chứng nhận EDGE

Loại hình công trình : Trường học

Tổng diện tích sàn: Tòa D – Nhà đa năng – 4628m2

Tiêu chí xanh tiêu biểu của dự án: Đối với nhà D Tiết kiệm năng lượng lên đến 22% so với mức cơ sở, tiết kiệm nước 23%, Giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu 51%

Gis1
Gis2
Gis3
Gis4
Gis5
Gis6