Trường Tiểu học Khu đô thị Tây Hồ Tây

Năm xây dựng: 2020

Vị trí: Hà Nội, Việt Nam

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Tư vấn công trình xanh/Chứng nhận LOTUS

Loại hình công trình : Trường học

Tổng diện tích sàn: 15,269 m2 – 3 tầng

Dự án Trường Tiểu học Khu đô thị Tây Hồ Tây hướng đến chứng chỉ LOTUS Certified

Tieutieu
Tieuhocccc
Tieuh
Tieeee
Ti