Trường Trung học Khu đô thị Tây Hồ Tây

Năm xây dựng: 2020

Vị trí: Hà Nội, Việt Nam

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Tư vấn công trình xanh/Chứng nhận LOTUS

Loại hình công trình : Trường học

Tổng diện tích sàn: 15,963 m2 – 4 tầng

Dự án Trường Trung học Khu dô thị Tây Hồ Tây hướng đến nhận chứng chỉ LOTUS Certified

Trunghoc-2giaidoan-center_112-nama-1_4-photo-6662417
Trunghoc-2giaidoan-center_112-nama-1_7-photo-6662420 (1)
Tieuhoc-center-12-07_lecongtiem10062005-0_2-photo-5471498
Trunghoc-2giaidoan-center_112-nama-3_23-photo-6662414
Trunghoc-2giaidoan-center_112-nama-2_17-photo-6689725