Tư vấn mô phỏng năng lượng và tối ưu hóa thiết kế

VILANDCO cung cấp những dịch vụ Tư vấn mô phỏng sau:

Tư vấn Mô phỏng năng lượng (BEM): là phương pháp dự báo trước hiệu quả sử dụng năng lượng và tiện nghi trong công trình thông qua phần mềm chuyên dụng. Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp tối ưu năng lượng, nhằm lựa chọn các giải pháp tối ưu về thiết kế, lựa chọn các hệ thống, thiết bị, vật liệu,… tránh những rủi ro khi công trình được xây dựng nhưng kém hiệu quả về năng lượng. Là cách tốt nhất để đưa ra quyết định thiết kế liên quan tới năng lượng, tiện nghi sử dụng và chi phí.

Tư vấn Mô phỏng chiếu sáng tự nhiên, bức xạ mặt trời và độ chói: là đưa ra những giải pháp tối ưu giúp công trình hạn chế chói sáng từ ánh mặt trời, để tối ưu hóa mặt tiền công trình, xem xét đưa ra các giải pháp giảm bức xạ mặt trời cho bề mặt công trình, đồng thời xác định những không gian bên trong công trình cần được hỗ trợ chiếu sáng nhân tạo. Đây cũng là các yêu cầu trong các chứng nhận công trình xanh như LEED, LOTUS.

Tư vấn mô phỏng thông gió tự nhiên và tiện nghi nhiệt (CFD): là mô phỏng tác động của gió lên các tòa nhà và thông gió tự nhiên thông qua mô phỏng CFD. Điều này có thể được sử dụng để phân tích tác động của các tòa nhà xung quanh hoặc địa hình đối với gió thịnh hành hoặc phân tích và cải thiện hiệu quả của các giải pháp về thông gió của công trình.

Mophong-2
Mophong-5
Mophong-1
Mophong-3
Mophong-4