Nhà máy công nghệ AVC

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH AVC Technology
  • Công ty thiết kế: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HIGHT TACT
  • Vị trí: Đồng Văn III, Hà Nam
  • Diện tích sàn: 96,788 m2
  • Hệ thống chứng nhận: LEED v4 BD+C – Certified
  • Thời gian thực hiện: 2022-2023 – đã hoàn thành
  • Phạm vi công việc: Chứng nhận công trình xanh LEED
ảnh Avc