TAHOE (LANDMARK 55)

  • Chủ đầu tư: TASECO INVEST
  • Công ty thiết kế: 10 Design
  • Vị trí: Tây Hồ Tây, Hà Nội
  • Diện tích sàn: 114,695 m2
  • Phạm vi: Văn phòng: 37 tầng & retail: 4 tầng
  • Hệ thống chứng nhận: LEED v4 BD+C: Core & Shell (CS) – Platinum
  • Thời gian thực hiện: 2022 – đang xây dựng
  • Phạm vi công việc. Chứng nhận công trình xanh LEED
Landmark-55-3-637515835955089692
Picture1