DIC Condotel & Khách sạn

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DIC – XÂY DỰNG
  • Dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và nhà ở cao tầng tại Việt Nam – EECB
  • Khách hàng: MOC – Qũy môi trường toàn cầu (GEF) – UNDP
  • Vị trí: Vũng Tàu
  • Diện tích sàn: 37,541.1 m2 + Tầng hầm: 5,571.4 m2
  • Thời gian thực hiện: 2019 – đã hoàn thành
  • Phạm vi công việc: Giải pháp xây dựng hiệu suất cao

     (Giảm 20% năng lượng tiêu thụ so với thiết kế hiện tại)

Picture5
Picture6
Picture4