Dự án: BẢO TỒN, TU BỔ TỔNG THỂ DI TÍCH ĐIỆN THÁI HÒA

  • Khách hàng: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
  • Vị trí: Đại Nội, Thành phố Huế, Việt Nam
  • Tổng diện tích sàn (GFA): 1,360 m2
  • Mục tiêu chứng nhận: LOTUS SB hạng Certified
Th1
Th2
Th3