Tòa nhà văn phòng 177-179 Điện Biên Phủ

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất động sản
  • Đơn vị thiết kế: UAC- Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội
  • Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Diện tích sàn: 2,500 m2 – 7 tầng + 2 tầng hầm
  • Chứng nhận: EDGE
  • Thời gian thực hiện: 2021 – đang thực hiện
  • Phạm vi công việc: Mô phỏng năng lượng
Dbp1
Dbp
Dbp2