Tòa nhà văn phòng – Trung tâm R&D Bee – Phòng trưng bày

  • Chủ đầu tư: VINAPI – Công ty Cổ phần ong trung ương Việt Nam
  • Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH ARB Việt Nam
  • Vị trí: Hà Nội
  • Diện tích sàn: 47,669 m2 – 12 tầng
  • Thời gian thực hiện: 2022 – đã hoàn thành
  • Phạm vi công việc: External and internal CFD simulations
Picture8
Picture9
Thông Gió Ong