TRỤ SỞ LÀM VIỆC TỈNH ỦY, ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  • CĐT: Ban QLDA Phát Triển Tỉnh Khánh Hòa
  • Vị trí: Số 01 Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Tổng diện tích sàn (GFA): 27,643 m2 Tầng nổi: 22,476 m2 Tầng bán hầm: 5,167 m2
  • Mục tiêu chứng nhận: EDGE v3

 

Tỉnh ủy

 

[/col] [/row]