Khóa đào tạo Chứng nhận LEED & LOTUS

Đào tạo Chứng nhận LEED & LOTUS

Những kiến thức để trở thành chuyên gia đánh giá hệ thống chứng nhận công trình xanh LEED và LOTUS

Cung cấp tài liệu kĩ thuật, chuẩn bị cho các kì thi trở thành LOTUS AP và LEED AP