VỀ VILANDCO

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt (VILANDCO) là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về tư vấn về chứng nhận công trình xanh và hiệu năng công trình tại Việt Nam. Là thành viên và song hành với Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) trong nghiên cứu, đào tạo, và truyền thông.

VILANDCO cũng là đại diện bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho một số hãng phần mềm về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình như là Designbuilder (Anh), Openstudio (Mỹ), Envi-met (Đức) cũng như phần mềm về mô hình thông tin công trình như ArchiCAD (Hungary).

Mới đây, VILANDCO cũng đã góp phần sáng lập IOTEAMVN, startup Việt với những Thiết bị và Giải pháp Năng lượng Xanh & Thông minh. Đưa các Thiết bị và Giải pháp xanh này đến ngôi nhà của bạn. Xem thêm..

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Milestone_vn

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

Gửi mẫu đăng ký