Nhà máy Paiho

  • Chủ đầu tư: VIETNAM PAIHO CO., LTD​
  • Vị trí: Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Tổng diện tích sàn: 24,441 m2
  • Hệ thống chứng nhận: LEED v4 BD+C – Silver​
  • Thời gian thực hiện: 2019 – Đã hoàn thành
  • Phạm vi công việc: LEED Consultant​
Paiho-1
Paiho-2
Paiho Cer