Openstudio

OpenStudio là một phần mềm hỗ trợ lập mô hình năng lượng toàn bộ năng lượng toàn nhà bằng cách sử dụng EnergyPlus và phân tích ánh sáng ban ngày nâng cao bằng Radiance. Openstudio có thể được cài đặt và sử dụng trên các nền tảng Windows, Mac và Linux.

Ngoài ra, phần mềm này còn cho phép hỗ trợ nhập, xuất các file định dạng IFC, gbXML giúp trao đổi cũng như cập nhật thông tin dễ dàng trong quá trình sử dụng.

Hiện nay, Vilandco là công ty được ủy nhiệm đào tạo chính thức phần mềm Openstudio tại Việt Nam

Để tìm kiếm thêm thông tin, và nhận được tư vấn kịp thời, vui lòng liên hệ:

Web: https://www.openstudio.net/
Hotline: 0834 058 666