NHÂN SỰ chủ chốt

BAN GIÁM ĐỐC

A K New 1

Nguyễn Trung Kiên
Giám đốc

Lý thị Thúy Hương
Giám đốc chi nhánh

A Ngọc 3.2

Trần Minh Ngọc
Phó giám đốc chi nhánh

A Min 1

Nguyễn hoàng minh
Phó giám đốc phát triển kinh doanh

QUẢN LÝ

lê thị thanh bình
Quản lý tài chính nhân sự

tống minh quân
trợ lý giám đốc / Điều phối dự án

Đỗ Thành công
QUẢN LÝ KỸ THUẬT CAO CẤP

Nguyễn Thị thu Hiền
Quản lý truyền thông & đào tạo

Linh1.1

đặng tiểu linh
Quản lý BIM & phần mềm

CHUYÊN GIA

NGUYỄN HÒA BÌNH
CHIUYÊN GIA CÔNG TRÌNH XANH

hOÀNG TUẤN VIỆT
CHUYÊN GIA CÔNG TRÌNH XANH

CHUYÊN  VIÊN

Đỗ văn thắng
Kỹ sư năng lượng

Ngọc 1

Vũ văn ngọc
Kỹ sư năng lượng

Nhật1

đỗ minh nhật
kỹ sư năng lượng

Vinh1

Hán đức thành vinh
kỹ sư năng lượng

Đức 1.2

pHẠM TRUNG ĐỨC
kỸ SƯ MÔI TRƯỜNG

Huế

nguyễn thị huế
kỹ sư kinh tế xây dựng

BÙI MINH NGUYÊN
Kỹ sư BIM

Huy1

Nguyễn Minh HUy
KỸ SƯ bim