Tư vấn chứng nhận Công trình xanh

Nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, cũng là nhu cầu, định hướng phát triển của các doanh nghiệp hiện nay, VILANDCO cung cấp dịch vụ Tư vấn chứng nhận Công trình Xanh, hỗ trợ, tư vấn cho cá nhân, doanh nghiệp nhằm đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp với yêu cầu và mục tiêu do khách hàng đặt ra, giúp tạo ra giá trị gia tăng cho công trình, tăng năng suất làm việc và học tập, và đem lại lợi ích chi phí về xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì cho công trình.

Trong suốt quá trình triển khai dự án VILANDCO hợp tác chặt chẽ với các bên, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc và cả sau khi dự án lấy được chứng nhận, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho dự án về mặt quản lý, hiệu suất lẫn chi phí.

Dịch vụ Tư vấn chứng nhận Công trình Xanh của VILANDCO, bao gồm các dịch vụ như:

  • Đánh giá nghiên cứu khả thi cho dự án (FS)
  • Tư vấn chứng nhận công trình Xanh
  • Nghiệm thu cơ bản và nâng cao cho dự án (CxA)
  • Mô phỏng năng lượng
  • Đánh giá vòng đời dự án (LCA)

VILANDCO tư vấn các chứng nhận Công trình Xanh bao gồm các hệ thống chứng nhận: LEED, LOTUS, EDGE, GREEN MARK