Trung tâm nghiên cứu, đào tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng xanh tại Việt Nam (CUWC)

  • Chủ đầu tư: Trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị
  • Vị trí: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
  • Diện tích khu đất: 3875m2
  • Hệ thống chứng nhận: LOTUS NC V3 – Gold
  • Thời gian thực hiện: 2018 – Đang thực hiện
  • Phạm vi công việc: Tư vấn chứng nhận công trình xanh LOTUS
  • Loại hình: Trường học, văn phòng, trung tâm nghiên cứu
Yên Thường 3
Yên Thường 1
Yên Thường 4