Trung tâm nghiên cứu, đào tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng xanh tại Việt Nam (CUWC)

 • Chủ đầu tư: Trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị
 • Vị trí: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 3875 m2
 • Hệ thống chứng nhận: LOTUS NC V3 – Gold
 • Thời gian thực hiện: 2016 – Đã hoàn thành
 • Phạm vi công việc: Tư vấn chứng nhận công trình xanh LOTUS
 • Loại hình: Trường học, văn phòng, trung tâm nghiên cứu

Các đặc tính xanh tiêu biểu của công trình:

 • Tổng mức tiêu thu năng lượng của công trình giảm 26.5%
 • 40% nước mưa được thu gom dùng cho tưới tiêu, xả nhà vệ sinh,…
 • 100% tường không chịu lực được làm bằng vật liệu không nung
 • Không gian mở được tăng thêm 15% nhờ vào vườn trên mái.
 • Có chỉ số cây xanh 3.24.
 • 54% diện tích dự án có thể thấm nước mưa.
Yên Thường
Yên Thường 3