Tempus Restaurant – Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay

Vị trí: Kiên Giang, Việt Nam

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Dịch vụ mô phỏng năng lượng

Loại hình công trình: Lưu trú và Nhà ở

Diện tích sàn: 2414 m2

212201-vlc- Tempus Restaurant1
212201-vlc- Tempus Restaurant3
212201-vlc- Tempus Restaurant6
212201-vlc- Tempus Restaurant7
212201-vlc- Tempus Restaurant9