Nhà máy Sao Thái Dương

  • Chủ đầu tư: Công TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG
  • Vị trí: Đồng Văn- Hà Nam
  • Diện tích sàn: 60,760 m2 – nhà máy (5 tầng) và tòa nhà công nghệ cao (3 tầng)
  • Hệ thống chứng nhận: LOTUS NR V2.0- Gold
  • Thời gian thực hiện: 2016 – đang thực hiện
  • Phạm vi công việc: Chứng nhận công trình xanh LOTUS

Với mục tiêu tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tối đa tác động có hại đến môi trường, Công ty Sao Thái Dương đã hướng đến xây dựng tổ hợp nhà máy và tòa công nghệ cao tuân thủ các tiêu chí của công trình xanh cụ thể đó là hệ thống chứng nhận LOTUS.

Phoicanh1
Phoicanh2
Phoicanh3
Phoicanh4
Phoicanh5
Phoicanh6
Phoicanh7