AEON Mall Hải Phòng

  • Chủ đầu tư: AEON CO., LTD
  • Đơn vị thiết kế: Obayashi Vietnam
  • Vị trí: Hải Phòng, Việt Nam
  • Diện tích sàn: 115 621m2
  • Hệ thống chứng nhận: LOTUS BIO V1.1
  • Thời gian thực hiện: 2022 – Đã hoàn thành
  • Phạm vi công việc: Nghiên cứu khả thi – Chứng nhận công trình xanh LOTUS
Hp Aeon
Hp 3