Five Star Trường Chinh

 • Vị trí: Đường Trường Chinh, Hà Nội
 • Diện tích sàn: 9,984 m2 – 12 tầng
 • Hệ thống chứng nhận: LOTUS NR V2.0 – Gold
 • Thời gian thực hiện: 2021 – Đang thực hiện
 • Phạm vi công việc: Chứng nhận công trình xanh LOTUS

Các tiêu chí xanh tiêu biểu của dự án:

 • Tiết kiệm 65% tổng mức tiêu thụ năng lượng do tối ưu hóa lớp vỏ công trình và lựa chọn hệ thống MEP có hiệu suất cao
 • Nằm ở khu vực kết nối tốt với các tuyến xe buýt
 • Hệ thống thu gom nước mưa được sử dụng cho mục đich tưới tiêu
 • Cải thiện trên 60% mật độ công suất chiếu sáng so với QC09:2013
 • Tiết kiệm trên 40% mức tiêu thụ nước thông qua việc sử dụng thiết bị vệ sinh
 • Trên 90% không gian sử dụng đáp ứng yêu cầu chiếu sáng tự nhiên và có tầm nhìn ra bên ngoài
Gfs3
Untitled 8