Pioneer Polyclinic

Thời gian thực hiện: 2016-2017

Vị trí: Singapore

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Phân tích chiến lược và báo cáo thông gió tự nhiên theo hướng dẫn của Greenmark (mục tiêu bạch kim)

Loại hình công trình + diện tích mặt bằng (m2):  Bệnh viện 7750

Tính tiện nghi:

Thông gió tự nhiên giúp thời gian phục hồi của bệnh nhân
– Tiện nghi trong nhà và ngoài trời giúp cải thiện không gian cộng đồng

Pioneer-1
Pioneer-2
Pioneer-3