Ga An Thới – Cáp treo Hòn Thơm- Phú Quốc

  • Chủ đầu tư: SUNGROUP
  • Vị trí: Phú Quốc
  • Diện tích sàn: 5,758 m2 – 3 tầng
  • Thời gian thực hiện: 2021 – đã hoàn thành
  • Phạm vi công việc: Mô phỏng hiệu suất
Picture21
Picture22