Mercato Restaurant – Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay

Vị trí: Kiên Giang, Việt Nam

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Dịch vụ mô phỏng năng lượng

Loại hình công trình: Lưu trú và Nhà ở

Diện tích sàn: 3619 m2

212801-vlc- Mercato Restaurant1
212801-vlc- Mercato Restaurant3
212801-vlc- Mercato Restaurant7
212801-vlc- Mercato Restaurant11
212801-vlc- Mercato Restaurant12