Trụ sở văn phòng chính Saint Gobain Hà Nội

  • Vị trí: Hà Nội, Việt Nam
  • Diện tích sàn: 674 m2
  • Hệ thống chứng nhận: LOTUS Small InteriorGold
  • Thời gian thực hiện: 2021 – Đã hoàn thành
  • Phạm vi công việc: Chứng nhận công trình xanh LOTUS

Các tiêu chí xanh tiêu biểu của dự án:

  • Nằm ở tầng 17 tòa nhà Capital Place – tòa nhà đạt chứng nhận LEED Gold
  • Sử dụng chính những vật liệu thân thiện với môi trường của công ty Saint Gobain
  • Sử dụng toàn bộ đèn LED, lăp đặt cảm biến CO2
  • Sử dụng vật liệu hoàn thiện là vật liệu low VOC
Z2882039004094_36327d14baf3b7bd8b8798480ebb82c3
Saint-gobain-offices-hanoi-7-1200x800-compact
Untitled 1