Nhà xưởng Wistron

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH WISTRON INFOCOM (Việt Nam)
  • Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH thiết kế xây dựng Hight Tact
  • VỊ trí: Khu công nghiệp Đồng Văn III,  Hà Nam
  • Tổng diện tích sàn :  125 758 m²
  • Hệ thống chứng nhận: Chứng nhận LEEDv4 BD+C – Sliver
  • Thời gian thực hiện: 2020 – 2022 – Đã hoàn thành
  • Phạm vi công việc: Tư vấn Công trình xanh – LEED
  • Loại hình công trình : Nhà xưởng
Z2314975683787_5f3d0213425542e4d8613cf1b1f3a247
Wistron Cer
Z2314975667603_2b2ac5fe290077ba1c68381fd824f3c2