Tòa nhà văn phòng 89-91 Phan Kế Bính

  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH APROPERTIES
  • Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Hà Nội – UAC
  • Địa điểm: 89-91 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • GFA: 2,500 m2 – 7 tầng + 1 tầng hầm
  • Hệ thống chứng nhận: EDGE
  • Thời gian thực hiện: 2021 – Đang thực hiện
  • Phạm vi công việc: Tư vấn Công trình xanh theo Chứng nhận EDGE (Hạng Nâng cao)
Edge 4
Edge 3
Edge 5
Edge 6