Trường Tiểu học Khu đô thị Tây Hồ Tây

  • Chủ đầu tư: CAPITAL HOUSR
  • Vị trí: Tây Hồ, Hà Nội
  • Tổng diện tích sàn: 15,269 m2
  • Hệ thống chứng nhận: LOTUS NR V2.0 – Certified
  • Thời gian thực hiện: 2020 – Đang thực hiện
  • Phạm vi công việc: Chứng nhận công trình xanh LOTUS
  • Loại hình công trình : Trường học

Dự án Trường Tiểu học Khu đô thị Tây Hồ Tây

Tieutieu
Tieuhocccc
Tieuh
Tieeee
Ti