Trường Trung học Khu đô thị Tây Hồ Tây

  • Chủ đầu tư: CAPITAL HOUSE
  • Vị trí: Hà Nội, Việt Nam
  • Tổng diện tích sàn: 15,963 m2
  • Hệ thống chứng nhận:  LOTUS NR V2 – Certified
  • Thời gian thực hiện: 2020 – Đang thực hiện
  • Phạm vi công việc :  Chứng nhận công trình xanh LOTUS 
  • Loại hình công trình : Trường học

Dự án Trường Trung học Khu đô thị Tây Hồ Tây

Trunghoc-2giaidoan-center_112-nama-1_4-photo-6662417
Trunghoc-2giaidoan-center_112-nama-1_7-photo-6662420 (1)
Tieuhoc-center-12-07_lecongtiem10062005-0_2-photo-5471498
Trunghoc-2giaidoan-center_112-nama-3_23-photo-6662414
Trunghoc-2giaidoan-center_112-nama-2_17-photo-6689725