Villa B – Premier Village Phú Quốc Resort

Vị trí: Kiên Giang, Việt Nam

Phạm vi công việc và hệ thống chứng nhận: Dịch vụ mô phỏng năng lượng

Loại hình công trình: Lưu trú và Nhà ở

Diện tích sàn: 210 m2

212201-vlc- Bao Cao Mo Phong - Villa B
212201-vlc- Bao Cao Mo Phong - Villa B1
212201-vlc- Bao Cao Mo Phong - Villa B3
212201-vlc- Bao Cao Mo Phong - Villa B6
212201-vlc- Bao Cao Mo Phong - Villa B7