Luyện thi chứng nhận LEED Green Associate (GA)

Lý do chọn khóa học

Giúp học viên có kiến thức tổng quan về hệ thống chứng chỉ công trình xanh LEED cũng như cách thức đăng ký chứng nhận năng lực LEED GA
Nắm các kiến thức cơ bản về hệ thống các tín chỉ của LEED
Trao đổi và chia sẻ trực tiếp kinh nghiệm của giảng viên khi triển khai tư vấn chứng chỉ LEED cho các dự án khác nhau.

Đăng ký khóa học
T3

Lịch khai giảng mới nhất

Mã khóa học: LEED_GA

Thời gian Mã khóa học Học phí Địa điểm
  LEED_GA Liên hệ Online
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

  • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
  • Giảm 10% cho học viên nộp học phí trước 15 ngày kể từ ngày bắt đầu khóa học.
  • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
  • Học viên được phép đòi hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.
  • Hỗ trợ các học viên cũ.

Quyền lợi cho học viên

Nội dung khóa học

Module 1

Giới thiệu chương trình, giảng viên & học viên

1. Tổng quan
1.1. Tổng quan về Công trình xanh, lợi ích.
1.2. So sánh các chứng nhận Công trình xanh
1.3. Giới thiệu tổng quan về LEED và các tổ chức USGBC, GBCI.
1.4. Các chứng nhận LEED Green Associate, LEED Accredited Professional, LEED Fellow.
1.5. Quy trình chứng nhận dự án LEED
1.6. Cách thức đăng kí chứng nhận năng lực LEED GA
Module 2
2. Quy trình thiết kế tích hợp
2.1. Giới thiệu quy trình tích hợp
2.2. Học viên ôn tập kiến thức thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan
Module 3
3. Vị trí và Giao Thông (LT)
3.1. Tổng quan về vị trí và giao thông
3.2. Đánh giá một vị trí dự án thông qua các yêu cầu trong LT
3.3. Học viên ôn tập kiến thức thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan LT
Module 4
4. Địa điểm bền vững (SS)
4.1. Tổng quan về địa điểm bền vững
4.2. Tích hợp công trình với hệ sinh thái địa phương và bảo tồn đa dạng sinh học
4.3. Học viên ôn tập kiến thức thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan SS
Module 5
5. Hiệu quả nguồn nước (WE)
5.1 Tổng quan về Hiệu quả nguồn nước
5.2. Tiếp cận thiết kế bảo tồn nước và nâng cao hiệu quả vận hành công trình
5.3. Học viên ôn tập kiến thức qua việc trả lời các câu hỏi liên quan WE
Module 6
6. Năng lượng và khí quyển (EA)
6.1. Tổng quan về Năng lượng và khí quyển
6.2. Tiếp cận và hướng đến thiết kế cân bằng năng lượng trong tòa nhà từ việc đáp ứng các yêu cầu tối thiểu trong các tiêu chuẩn quốc tế đến nghiệm thu hệ thống, quản lý các môi chất lạnh và áp dụng năng lượng tái tạo thông qua các tiêu chí trong EA
6.3. Học viên ôn tập kiến thức qua việc trả lời các câu hỏi liên quan EA
Module 7
7. Vật liệu & Tài nguyên (MR)
7.1. Tổng quan về Vật liệu & Tài nguyên
7.2. Hiểu được cách đánh giá vòng đời và lựa chọn vật liệu
7.3. Học viên ôn tập kiến thức qua việc trả lời các câu hỏi liên quan MR
Module 8
8. Chất lượng môi trường bên trong (EQ)
8.1. Tổng quan về Chất lượng môi trường bên trong
8.2. Chiến lược cải thiện môi trường trong nhà trong EQ
8.3. Học viên ôn tập kiến thức qua việc trả lời các câu hỏi liên quan EQ
Module 9
9. Cải tiến (IN) và Ưu tiên khu vực (RP)
9.1. Xem xét việc áp dụng chiến lược cụ thể nhằm giúp đạt nhiều mục tiêu
9.2. Thảo luận và trả lời các lưu ý trước và sau đạt được chứng nhận LEED GA
9.3. Tổng kết và câu hỏi
9.4. Tổng kết – trao chứng nhận
Kiểm tra
Làm bài kiểm tra tại nhà (trực tuyến)