Đào tạo BIM

Đào tạo phần mềm BIM:

VILANDCO hiện nay đang triển khai chuỗi các khóa đào tạo cho người dùng có nhu cầu sử dụng thành thạo phần mềm ARCHICAD từ mức độ cơ bản đến chuyên sâu. Nội dung của chương trình đào tạo đã được VILANDCO cùng các chuyên gia ARCHICAD tại Việt Nam xây dựng trên nền tảng chương trình đào tạo của hãng Graphisoft và được điều chỉnh một cách phù hợp với các yêu cầu tại thị trường Việt Nam.

Về tổng quan, các khóa học về đào tạo BIM trên phần mêm ARCHICAD đang mở bao gồm:

Để tìm hiểu chi tiết về khóa học, vui lòng xem thêm tại:

http://graphisoft.vn/

BIM-Program-overview