Tư vấn BIM

Hiện tại, VILANDCO đang cung cấp các dịch vụ tư vấn BIM, sử dụng Archicad cùng các phần mềm chuyên dụng cho các giai đoạn thiết kế và giai đoạn thi công – vận hành công trình. Ở mỗi giai đoạn, chúng tôi đều cung cấp các dịch vụ đặc thù nhất định để hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả.

Với giai đoạn thiết kế, dự án được lên kế hoạch và phát triển trong 4 giai đoạn nhỏ, bao gồm lên ý tưởng, thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết, phân tích, xuất hồ sơ bản vẽ thiết kế.

  • Giai đoạn thiết kế ý tưởng: Hỗ trợ chủ đầu tư lên ý tưởng công trình dựa vào những thông tin ban đầu và các yêu cầu riêng của chủ đầu tư. Đồng thời tư vấn lựa chọn phương án phù hợp nhất, đảm bảo hài hòa giữa thị hiếu, mục tiêu của chủ đầu tư và các yêu cầu kỹ thuật công trình.
  • Giai đoạn thiết kế cơ sở và chi tiết: Hỗ trợ lập mô hình BIM 3D dựa trên nền bản vẽ 2D, đồng thời kiểm tra xung đột giữa các bộ môn trong thiết kế, tư vấn giải pháp, điều chỉnh thiết kế kịp thời và đồng bộ.
  • Giai đoạn phân tích: Tư vấn, hỗ trợ mô phỏng và phân tích năng lượng công trình, giúp chủ đầu tư lựa chọn giải pháp thiết kế tối ưu về sử dụng năng lượng cho công trình.
  • Giai đoạn xuất hồ sơ thiết kế: hỗ trợ bóc tách khối lượng và lập dự toán, kiểm soát thiết kế xuyên suốt quá trình thực hiện dự án, tiến hành xuất hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

Với giai đoạn thi công và vận hành, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp sau:

  • Giai đoạn thi công: Cập nhật các thay đổi cho mô hình thông tin BIM phục vụ cho việc quản lý thiết kế.
  • Giai đoạn hoàn công: Lập bản vẽ hoàn công theo yêu cầu.
  • Xuất mô hình BIM để sử dụng cho việc quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình.

Tư vấn BIM