NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Print

Giám đốc
NTKIEN@VILANDCO.VN

Mrstu

Phó giám đốc
NNTU@VILANDCO.VN

Print

PHÓ GIÁM ĐỐC R&D
DHANH@VILANDCO.VN

Mrtim

QUẢN LÝ KỸ THUẬT CAO CẤP
TIM@VILANDCO.VN

Mrbinh

Quản lý xây dựng
NHBINH@VILANDCO.VN

Mrngoc

Quản lý cơ điện
TMNGOC@VILANDCO.VN

Print

Quản lý kỹ thuật
DTLINH@VILANDCO.VN

Print

Quản lý dự án
VBTRUNG@VILANDCO.VN

Print

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN & DVKH
LTTBINH@VILANDCO.VN

Print

Thư ký giám đốc
DTLINH@VILANDCO.VN