NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

A K

Nguyễn Trung Kiên
Giám đốc

Mrhoanganh

Đặng Hoàng Anh
PHÓ GIÁM ĐỐC R&D

C H 2

Lý thị Thúy Hương
Giám đốc chi nhánh

A Ngọc

Trần Minh Ngọc
Phó giám đốc chi nhánh

Mrtim

Timothy Ian Middleton
QUẢN LÝ KỸ THUẬT CAO CẤP

Mrbinh

Nguyễn Hòa Bình
Quản lý xây dựng

Anh Minh 2

Nguyễn Hoàng Minh
Quản lý phát triển thị trường

1e777c7cd3f523ab7ae4 (1)

Đinh Văn Tuấn
Quản lý BIM

Tống minh quân
Điều phối dự án

Đỗ Thành công
Quản lý kỹ thuật cao cấp

Print

Lê Thị Thanh Bình
quản lý tài chính và nhân sự

Đặng Tiểu Linh
Điều phối kỹ thuật