Webinar: Mô phỏng hệ thống HVAC nâng cao

Designbuilder

 

Hội thảo Designbuilder: Mô phỏng hệ thống HVAC nâng cao

Thời gian: 21h – 22h Ngày 10 Tháng 8 Năm 2022

Hội thảo sẽ xoay quanh:

  • Sử dụng các mẫu HVAC được xác định sẵn để bắt đầu lập mô hình
  • Kết hợp các thành phần HVAC khác nhau lập mô hình dành riêng cho dự án
  • Sử dụng bộ trao đổi nhiệt với khả năng kết nối khác nhau
  • Mô hình hóa các hệ thống lưu trữ nhiệt
  • Sử dụng công cụ Script để xác định cấu hình hệ thống và điều khiển HVAC nâng cao

Hội thảo sẽ bao gồm các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của mô hình HVAC, tất cả quy trình làm việc HVAC từ đơn giản đến chi tiết.

Đăng ký ngay tại link: https://register.gotowebinar.com/register/456351623210382607?source=NL1

Hãy đăng ký ngay để nắm bắt những xu thế mới nhất của Designbuilder!