CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BIM MANAGER MINI-COURSE (09/09 – 23/09 – 07/10)

Với tư cách là đại diện phân phối, đào tạo và hỗ trợ phần mềm Archicad của GRAPHISOFT tại Việt Nam, tháng 9 và tháng 10 này, VILANDCO – Graphisoft VN phối hợp cùng Ban chỉ đạo BIM quốc gia tổ chức chuỗi hoạt động đào tạo BIM manager trong 3 buổi xoay quanh các chủ đề Hỗ trợ và tối ưu hóa hiệu quả công việc quản lý BIM.

  • Đối tượng hướng đến: các kỹ sư, kiến trúc sư, quản lý cấp cao quan tâm đến việc quản lý triển khai BIM trong lĩnh vực xây dựng
  • Cơ hội trao đổi và học tập trực tiếp với Chuyên gia hàng đầu đang làm việc tại GRAPHISOFT
  • Nhận được nhiều chính sách ưu đãi khi mua hàng và tham gia các khóa đào tạo tại VILANDCO
  • Học viên sẽ có cơ hội nhận các chứng chỉ hoàn thành sau khóa học

Lưu ý: Để nhận chứng chỉ cuối khóa, học viên cần:

    1. Tham gia đầy đủ các Chủ đề trong chuỗi chương trình đào tạo
    2. Đạt 7/10 điểm trong bài kiểm tra tổng hợp cuối khóa
Chủ đề 1.BIM Office Management 2.Archicad Template Creation 3.BIM Project Coordination
Thời gian 9am-11am

Ngày 09/09/2021

9am-11am

Ngày 23/09/2021

9am-11am

Ngày 07/10/2021

Hình thức

tổ chức

Online Online Online
Ngôn ngữ Song ngữ

(Tiếng Anh+Tiếng Việt)

Song ngữ

(Tiếng Anh+Tiếng Việt)

Song ngữ

(Tiếng Anh+Tiếng Việt)

Link đăng ký tham gia chương trình:

Link 1: https://forms.gle/qS7p1mLoXBXujeen6

Link 2: http://bim.gov.vn/su-kien/su-kien/bim-training-chuong-trinh-dao-tao-bim-manager-mini-course

Hạn đăng ký tham gia: 06/09/2021

Bimmanager Mini Course

Agenda chương trình

Chủ đề Nội dung
1.BIM Office Management Giới thiệu chung, các hoạt động dự án BIM, quản lý dự án BIM

Các hoạt động trong triển khai dự án BIM

Các tiêu chuẩn BIM trên thế giới (ISO 19650)

Nhân sự và phân công công việc trong dự án BIM

Cách thức triển khai và hoàn thành dự án

Vòng đời dự án BIM

Các yếu tố pháp lý liên quan

Phối hợp giữa các bộ môn trong dự án & Làm việc nhóm

Ứng dụng các phần mềm trong triển khai dự án BIM

2. Template Creation Mục tiêu chính và các bước chuẩn bị

Thiết lập dự án

Thiết lập các thông tin cơ bản

Quản lý thông tin, dữ liệu

Quản lý cấu trúc của dự án

Tạo lập quy ước

Quy định các giao thức cơ bản triển khai, thực hiện

Quản lý template

3.BIM Project Coordination Các bước khởi động dự án

EIR/BEP

Lập kế hoạch cho dự án

Sản phẩm bàn giao (Deliverables)

Quản lý dữ liệu

Các bước tối ưu cho dự án

Tạo lập mô hình – Thử thách & Thực tế

BIM Manual

Phối hợp với phần mềm khác

Kiểm toán cho dự án

Phối hợp/điều phối nhiều bộ môn